“We rusten niet totdat er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen”

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van geld en gezondheid is ver te zoeken. Zo verdienen vrouwen gemiddeld zo’n achttien procent minder dan mannen. WOMEN Inc. strijdt ervoor om daar verandering in te brengen.

WOMEN Inc. maakt zich hard voor het versterken van vrouwen door te agenderen, onderzoeken en te verbinden; met als ultiem doel de kansen van vrouwen te vergroten. Het netwerk focust zich op twee onderwerpen: geld en gezondheid; de eerste levensbehoeften van ieder mens. “Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, maar krijgen niet dezelfde kansen”, aldus directeur en oprichtster van het vrouwennetwerk Jannet Vaessen. “Zo verdienen vrouwen, zoals hierboven genoemd, gemiddeld zo’n achttien procent minder dan mannen. Tien procent komt door keuzes die ze zelf maken, zoals door voor organisaties te werken waar ze niet veel verdienen of door parttime aan de slag te gaan. De overige acht procent is statistisch onverklaarbaar. Vermoedelijk kunnen we spreken van discriminatie en onderwaardering.” Een kwalijke zaak volgens Vaessen. Ze is van mening dat het niet alleen van belang is voor vrouwen dat ze gelijk zijn aan mannen, maar voor de hele samenleving. Als iedereen bijvoorbeeld een gelijkwaardig salaris op zijn bankrekening gestort zou krijgen, zou de economie beter draaien.

‘Ik vond vrouwenbewegingen anti-man”

Dat WOMEN Inc. uit de koker van Vaessen komt, is opmerkelijk te noemen. Vaessen: “In eerste instantie had ik helemaal geen affiniteit met het thema vrouwenemancipatie. Ik vond vrouwenbewegingen normatief, anti-man en drammerig.” Ze ging echter de noodzaak inzien om te strijden voor de positie van vrouwen, toen ze cijfers onder ogen kreeg die aantoonden dat mannen en vrouwen bij lange na niet gelijk zijn. “Ik kwam als projectmanager van het evenementenbureau de Cultuurfabriek in aanraking met verschillende vrouwenorganisaties. Ik organiseerde een festival voor hen met als doel vrouwenrechten aan te kaarten en na te gaan of er een behoefte was aan een nieuwe vrouwenbeweging. Het was een tegenreactie op de uitspraak van Aart Jan de Geus, destijds de minister van Sociale Zaken en Emancipatie, dat de emancipatie van vrouwenrechten was voltooid. Na een succesvolle tweede editie van het evenement hebben we in 2005 een op zichzelf staande stichting opgericht.”

Jannet

Door de unieke werkwijze van WOMEN Inc. worden volgens Vaessen daadwerkelijk stappen gezet om onrechtvaardigheden op het gebied van geld en gezondheid te laten verdwijnen. “We gaan altijd na wat belanghebbenden weerhoudt om bepaalde vraagstukken aan te pakken. Zo is de gezondheidzorg louter gebaseerd op de kennis van het mannenlichaam, waardoor vrouwen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie en bij zorgverzekeraars vonden het een emancipatieonderwerp. Ze voelden zich niet aangesproken om er iets aan te doen. Daarom toonden we aan de hand van cijfers aan dat een betere diagnose zal leiden tot een doelmatigere behandeling, en dus tot een goedkopere gezondheidszorg. De taal van een wetenschapper of medisch specialist is niet de taal van een vrouwenbeweging.”

Volgens Vaessen moet er nog veel gebeuren om de kansen voor vrouwen en mannen op het gebied van werk en gezondheid gelijk te krijgen. Toch kijkt ze positief naar de toekomst. Vaessen: “We lanceren ieder jaar rond Internationale Vrouwendag een campagne. We bijten ons vervolgens een jaar lang vast in een bepaald thema. We zorgen er op deze manier voor dat politici, werkgevers en de burger gezamenlijk en tegelijk in actie komen. We werken relatief kort op deze activistische manier, maar ik merk nu al dat onze aanpak helpt. We gaan ons in de toekomst ook meer inzetten om stereotyperend denken over de rolverdeling van mannen en vrouwen aan te pakken. Dat zal ook flink gaan bijdragen aan het oplossen van de vraagstukken op de gebieden waar wij ons voor inzetten. Al met al moet er wel verandering komen, want wij rusten niet totdat er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen.”


 

Lees ook:

Gerelateerd

  • Máxima: mode-koningin met een uitpuilende garderobe

  • In de spotlight: Pauline Lemberger directeur van WereldOuders

  • De fashionista’s van FashionWeek

  • Onderzoek: De beste kinderopvangcentra zetten kinderen in de modder