VN-verdragcomité voelt minister Bussemaker aan de tand over VN-Vrouwenverdrag

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is afgelopen donderdag flink aan de tand gevoeld door de leden van het VN-verdragcomité, ook wel het CEDAW-comité genoemd. Ze werd ondervraagd over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag door de Nederlandse regering. Talloze onderwerpen kwamen aan bod; bekijk hieronder een greep uit de meest opvallende punten die zijn behandeld.

Bussemaker had een hele kluif aan het spervuur van kritische vragen van het CEDAW-comité. Dit comité bewaakt de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Er werden complimenten gegeven voor de vooruitgang die is geboekt, maar er was ook veel kritiek.

Een aantal onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Vrouwelijke hoogleraren

De Nederlandse regering erkent dat het percentage vrouwelijke hoogleraren bedroevend is. Nederland bungelt wereldwijd onderaan, maar Bussemaker ziet geen andere rol voor zichzelf dan het subsidiëren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Ze vertelde met de top van het bedrijfsleven aan de toename van vrouwen in raden van bestuur en commissarissen te werken. Het bevreemdt het CEDAW-comité dat er geen bindende afspraken worden gemaakt. Bussemaker kondigde, nadat ze kritisch was toegesproken door de leden van het comité, aan tot wetgeving te zullen over gaan als er geen versnelling van het aantal vrouwen in topposities tot stand komt.

  • Vrouwen in politiek en wetenschap

Bussemaker geeft toe dat de toename van het aandeel van vrouwen in de top, waaronder in de politiek, veel te traag gaat. Een nieuw oriëntatieprogramma moet volgens haar voor meer vrouwelijke burgemeesters gaan zorgen. “Verder toetst elk ministerie wat zijn beleid en wetgeving voor een effecten heeft op de positie van vrouwen”, aldus minister Bussemaker.

  • Stereotyperingen

Dat een toenemend aantal meisjes een technische opleiding kiest, is niet terug te zien in het aandeel van vrouwen in technische beroepen. “Moeten op dit gebied geen stereotypen worden aangepakt?”, vraagt het CEDAW-comité zich af. De minister blijft een antwoord schuldig.

Verder staat de Reclame Code Commissie stereotypering toe en handelt hiermee in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Na aandringen van het CEDAW-comité heeft Bussemaker toegezegd na te gaan of en hoe zij hier iets aan kan doen.

laptop-computer-hq-pixabay

  • Gezondheidszorg voor transgenders en intersekse personen

De regering is volgens het CEDAW-comité onvoldoende op de hoogte van de problematiek rondom de gezondheidszorg voor transgenders en intersekse personen. Volgens het comité dwingen strenge protocollen personen behandelingen te ondergaan die ze niet willen of niet nodig hebben. Het gevoel heerst dat als ze deze behandelingen weigeren, ze geen toegang meer krijgen tot verdere zorg die ze wel nodig hebben. Bussemaker gaf toe dat er in Nederland op dit gebied problemen zijn, maar uit haar antwoord bleek niet dat ze hier iets aan gaat doen.

Bekijk hier meer opvallende onderwerpen die besproken zijn.

Alle landen die het VN-Vrouwenverdrag hebben geratificeerd, waaronder Nederland, moeten om de vier jaar rapporteren hoe ze het verdrag implementeren en nakomen in wetgeving en beleid. Het CEDAW-comité schreef namens Nederlandse niet-gouvernementele organisaties een schaduwrapport met aanvullingen op en kritische noten bij het regeringsrapport. Ruim zeventig Nederlandse organisaties hebben het schaduwrapport Unfinished Business- Women’s Rights in The Netherlands ondertekend, waaronder Atria, COC Nederland, LNVH, Liberaal Vrouwen Netwerk Nederland, WO=MEN en WOMEN Inc.

 

Gerelateerd

  • Gezondheidsweek op Nieuws.nl

  • In de spotlight: creatieve wervelwind en ondernemer Rachel Levi

  • In de spotlight: Tessel en Do de Heij

  • Dé powervrouwen van 2016