In de spotlight: Joyce van Dijk van HealthyWoman

De huidige arbodiensten doen volgens Joyce van Dijk niet wat ze moeten doen. Met HealthyWoman, de arbodienst voor vrouwen, kijkt ze niet alleen naar de contextuele en culturele achtergrond van vrouwen, maar ook naar de hormonale veranderingen waar vrouwen doorheen gaan. “Werkomgevingen mogen veel meer aandacht besteden aan de gezondheid van vrouwen.”

Joyce komt uit de communicatiewereld en kwam in die tijd veel bij organisaties om concepten te ontwikkelen. Ze zag veel vrouwen om haar heen die aan het worstelen waren met het moederschap. Daar mag aandacht voor komen, dacht ze al in 2012. En zo ontstond het concept voor zwangeren en later ook voor vrouwen in de overgang.

Luister naar je innerlijke stem

Het was tijd om het welzijn van de werkende vrouw met een ander businessmodel te gaan aanvliegen. Eind 2017 heeft ze HealthyWoman opgericht, een arbodienst voor vrouwen, die aandacht geeft aan alle levensfases van de vrouw. “Elke fase is bepalend en kent andere behoeftes. Vrouwen zorgen vaak slecht voor zichzelf en zetten zichzelf niet op nummer één. Ze weten vaak niet wat ze nodig hebben om gezond te zijn en vinden het lastig om grenzen aan te geven. In de meeste levensfases kom je er wel mee weg, maar in de overgang niet. Als je dan niet luistert naar je innerlijke stem, betaal je de rekening.”

Vrouwen tellen niet volwaardig mee

Per levensfase van de vrouw biedt HealthyWoman één type interventie aan, die vrouwen zelf mogen samenstellen. Daarnaast biedt HealthyWoman workshops en trainingen, ook aan leidinggevenden en managers. Joyce werkt met zestig trainers door het hele land. “Wat mij best wel stoort, is dat in veel organisaties vrouwen niet volwaardig meetellen. Dit komt ook omdat er te weinig vrouwen op posities zitten waar besluiten worden genomen. We leven in een samenleving bestaande uit de helft mannen en de helft vrouwen. De werkomgeving is hier geen afspiegeling van. Vrouwen hebben een andere relatie met werk en brengen andere kwaliteiten en capaciteiten naar het werk. Daar mag, naast alle hormonale veranderingen, rekening mee gehouden worden.”

HealthyWoman biedt sinds kort ook een pakket aan voor vrouwen die richting hun pensioen gaan: SweetSixty. “Vrouwen van in de vijftig moeten nog pakweg vijftien jaar werken, dat is een lange tijd. Zijn we voldoende voorbereid op het pensioen van vrouwen? Veel vrouwen zitten niet lekker in hun vel, mede door de overgang, hebben vaak een zorgtaak ernaast van een ouder of partner en hebben het niet altijd naar hun zin op werk. Hoe ziet je leven eruit als je met pensioen gaat? Voor veel vrouwen is 24/7 thuiszitten geen optie, zeker niet als je altijd gewerkt hebt.”

Anticiperen op levensfases

Het verzuim en de uitstroom van vrouwen stijgt. “We mogen meer anticiperen op de verschillende levensfases van zowel vrouwen als mannen en meer investeren in preventie. Dan zul je zien dat het verzuim daalt. Als er meer aandacht komt voor de overgang en vrouwen meer toegang krijgen tot professionals en de ruimte krijgen om tijdens werk in hun gezondheid te investeren, zal het verzuim dalen.”

Joyce vindt het leuk om impact te maken, mensen wakker te schudden en met elkaar invloed uit te oefenen om echt verandering tot stand te brengen. “Ik wil organisaties helpen om beter voor hun vrouwelijke werknemers te zorgen. Veel organisaties denken op korte termijn als het om hun personeel en gezondheid gaat: dat zien we dan wel weer. Maar als je nu begint, verdient de investering in preventie zich terug.”

Gerelateerd

  • In the spotlight: Marlies Bongers en Corien van Zweden. Over de baarmoeder in alle fases van het leven

  • Liefde voor je lijf, zet jezelf op de eerste plaats

  • In de spotlight: Anja Rijlaarsdam van Motiv ICT Security

  • Kinderen krijgen een scheef beeld van de geschiedenis