Femicide blijft groeiend probleem: 5 rode vlaggen om te herkennen

Femicide is geen nieuw fenomeen, maar blijft helaas een groeiend probleem in veel delen van de wereld. Het wordt vaak aangedreven door diepgewortelde genderongelijkheid, machtsmisbruik en culturele normen die geweld tegen vrouwen normaliseren. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag vorig jaar is gestegen naar 48. Dat aantal is in jaren niet zo hoog geweest als nu. En in het geval van zes op de tien vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een partner of een ex. Bij driekwart van de moorden door de partner of ex waren de vrouwen tussen de twintig en zestig jaar.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang maken zich zorgen. Het kabinet had beloofd om met een aangescherpt plan te komen, daar wordt nu aan gewerkt zodat er betere registratie is van vrouwenmoord en genoeg kennis bij instanties om gevaarlijk gedrag te herkennen. Volgens Hanneke Bakker van de Vrouwenopvang is wel nog wetgeving nodig om het probleem écht aan te pakken. Gelukkig kun je zelf ook rode vlaggen herkennen en stappen ondernemen wanneer je denkt dat je zelf of een ander in gevaar is.

  1. Toenemend geweld

Een duidelijke rode vlag is een escalatie van geweld binnen een relatie. Dit kan beginnen met verbale beledigingen en emotioneel misbruik en zich ontwikkelen tot fysiek geweld. Het is essentieel om geweld niet te minimaliseren en erover te praten met vertrouwenspersonen of professionele hulp te zoeken.

2. Controle en isolatie

Daders van femicide proberen vaak de controle over hun slachtoffers te behouden door hen te isoleren van vrienden en familie. Als je merkt dat iemand in je omgeving geïsoleerd raakt en onder strikte controle staat, is dit een ernstige zorg.

3. Bedreigingen en intimidatie

Daders van femicide dreigen vaak met geweld, de dood of andere schadelijke handelingen. Deze bedreigingen mogen nooit worden genegeerd en moeten serieus worden genomen.

4. Wapenbezit

Als de dader gemakkelijk toegang heeft tot wapens, neemt het risico op ernstig geweld en zelfs femicide toe. Het is belangrijk om bewust te zijn van wapenbezit in huis en om passende stappen te ondernemen om de veiligheid te waarborgen.

5. Isolatie en hulpbronnen

Slachtoffers van femicide kunnen vaak moeite hebben om hulpbronnen te bereiken, zoals opvanghuizen of juridische bijstand. Als je merkt dat iemand geen toegang heeft tot de hulp die ze nodig hebben, kan dit een teken zijn dat ze in een gevaarlijke situatie verkeren.

Vroegtijdig herkennen

Het is van cruciaal belang om femicide vroegtijdig te herkennen en actie te ondernemen om het te voorkomen. Mocht je rode vlaggen herkennen, twijfel dan niet en neem contact op met hulporganisaties zoals Sterk Huis. Alleen door bewustwording en collectieve inspanningen kunnen we het tij keren en een einde maken aan deze tragische vorm van geweld tegen vrouwen.

Waarom neemt femicide toe?

Femicide komt voor in alle delen van de wereld, van ontwikkelde landen tot ontwikkelingslanden. De afgelopen decennia is het aantal gevallen van femicide gestaag toegenomen, wat aantoont dat er een dringende behoefte is aan bewustwording en actie. In sommige samenlevingen worden genderongelijkheid en patriarchale normen versterkt, wat leidt tot een verhoogd risico op femicide. Vrouwen worden vaak als eigendom beschouwd en geacht gehoorzaam te zijn aan mannen, wat geweld kan legitimeren. Het digitale tijdperk heeft daarnaast nieuwe manieren gecreëerd waarop vrouwen worden bedreigd. Online intimidatie en cyberstalking zijn vormen van geweld die kunnen escaleren tot fysiek geweld. Ook sociale en economische stressfactoren kunnen een rol spelen, zoals werkloosheid en financiële problemen, kunnen ook bijdragen aan de escalatie van geweld in relaties. Tot slot kunnen gebreken in wetshandhaving en juridische systemen het voor slachtoffers ook moeilijk maken om bescherming te krijgen en gerechtigheid te zoeken, waardoor daders ongestraft blijven.

Gerelateerd

  • Unieke stoel van Christien Meindertsma grote winnaar Dutch Design Awards 2016

  • Zo zien auto’s eruit als kinderen ze ontwerpen

  • In de spotlight: innovatiestrateeg en auteur Leonie van Mierlo

  • VN-vredeswerkers vroegen honderden vrouwen seks in ruil voor hulp