Actie voor Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen

Op deze Internationale Dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen vraagt de Nederlandse Vrouwen Raad aandacht voor haar campagne voor een Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen. Een nationale coördinatie is noodzakelijk omdat (hulpverlenings-)instanties niet voldoende samenwerken.

Vrouwen die (partner-)geweld ervaren krijgen daardoor nu niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Onvoldoende afstemming tussen de instanties verergert het leed en de pijn van deze vrouwen. Op dit moment kent Nederland geen nationale coördinatie, hoewel dat volgens het Verdrag van Istanbul een wettelijk vereiste is.

Met een online petitie wil de Nederlandse Vrouwen Raad het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer krijgen zodat er een centrale, nationale coördinatie wordt benoemd. Doel is – conform de regels van het Verdrag van Istanbul – om ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld’ effectief en efficiënt te stoppen.

16 dagen van acties

Op 25 november starten wereldwijd 16 dagen van acties om aandacht te vragen voor de ernst en omvang van geweld tegen vrouwen. Daarbij wordt onderstreept dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is. De 16 dagen van acties verbinden de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen met de internationale dag van de rechten van de mens op 10 december.

Bekende actie is Orange the World waarbij overheden en organisaties door het oranje uitlichten van belangrijke gebouwen of andere objecten laten zien dat ze vrouwen in hun strijd tegen geweld steunen. In Nederland coördineert UN Women Nederland deze actie samen met de lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad: Zonta en de Soroptimisten.

Op 28 november is de Nederlandse Vrouwen Raad bij de Orange the World Demonstratie. Break the Silence against Violence in het Westerpark in Amsterdam om met verschillende organisaties de stilte te doorbreken en een beweging in gang te zetten die strijdt tegen geweld tegen vrouwen. De campagne voor een Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen loopt ook na de 16 dagen van acties door tot het vereiste aantal handtekeningen is bereikt om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s lobby EWL aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen‘. Dit in samenhang met  de campagne van de Raad van Europa om seksisme te bestrijden: Mobilise Against Sexism.

Gerelateerd

  • Sylvie Meis komt met eigen lingeriecollectie

  • DupeThat: goedkope tweelingzusjes van dure make-up

  • In de spotlight: Lisa de Vries Sousa Aniceto en Verona Hendriksen van platform ‘Lyme dat blijft plakken’

  • Filmweek Internationale Vrouwendag bij Pathé