In de spotlight: Juel McNeilly

Juel McNeilly is een lifecoach voor dynamische, professionele vrouwen. “Ik zou graag zien dat meer vrouwen de kracht vinden om hun angsten te overwinnen en om zichzelf sterker te maken.” Ze helpt ook third culture kids in hun zoektocht naar hun identiteit.

(English version below)

Voordat ze haar twee bedrijven oprichtte, was Juel een muziek fotografe. Daarna werkte ze acht jaar in de ICT. “Ik heb verschillende dingen gedaan voordat ik bij management terecht kwam. Ik werd een gediplomeerde coach en heb met mensen gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, hun passies en hun teamdynamiek. Tijdens mijn reizen heb ik over verschillende traditionele rituelen geleerd en geleerd welke technieken toegepast kunnen worden op het welzijn van de vrouw. Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen om verder te werken met deze passie.”

Ladyliciousness
En zo werd Ladyliciousness opgericht. “Ik help professionele vrouwen die zich overweldigd voelen om hun de moed te geven om zichzelf te ontdekken, zodat ze alles kunnen hebben en doen wat ze willen in het leven. Ik help vrouwen om zich goed te voelen.”

“Ik zie zo veel geweldige, krachtige en dynamische vrouwen die zichzelf door het leven heen worstelen. Ik zie vrouwen die hun fysieke behoeften negeren. Ik zie vrouwen die zichzelf geen liefde gunnen vanwege al hun onzekerheden. Onzekerheden die ontstaan door het ideaalbeeld van het perfecte leven, carrière, gezin, lichaam, geld en vriendenkring. Ik zie hoe er muren tussen vrouwen ontstaan, gebouwd op angsten en onzekerheden, in plaats van solidariteit en zusterschap. Ik zie vrouwen die strijden om te blijven voldoen aan het beeld van ‘vrouw zijn’ en wat vrouwen ‘horen te zijn’. Ik zie vrouwen worstelen binnen een mannenmaatschappij, waardoor ze hun vrouwelijke energie verliezen en de kracht die ze te bieden hebben.”

“Ik wil tegen deze vrouwen zeggen dat ze niet alleen zijn. Het lijkt me geweldig om te zien dat meer vrouwen de moed vinden om hun angsten te overwinnen en meer begrip krijgen voor hun eigen gedachten, lichaam en emoties. Zodat ze hun eigen realiteit kunnen creëren en anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen. Er zijn veel vrouwen die al zo leven. Ik wil nog meer vrouwen aanmoedigen om het ook te doen!”

Grounds
Naast Ladyliciousness heeft Juel ook Grounds opgericht: een coaching- en consulting bedrijf voor third culture kids. Een third culture kid is iemand die in een andere cultuur is opgevoed dan zijn/haar ouders, of die in meerdere culturen is opgegroeid. Juel is zelf ook een third culture kid. Ze heeft in haar jeugd in veel verschillende landen gewoond. “Ik zou geen goed antwoord kunnen geven als je me zou vragen waar ik vandaan kom. Ik denk dat dit deels de reden is dat ik zo gek ben op het ontdekken van andere mensen.”

Hoe de toekomst van Juel er uit ziet? “Leuk en kleurrijk! Ladyliciousness zal groeien, met ooit een eigen winkel in het gebouw van Grounds. Er zullen spullen voor vrouwen worden verkocht, ten behoeve van hun gezondheid, seksualiteit, sensualiteit, lichaam, voeding, etcetera. Uiteraard zullen de workshops van Ladyliciousness ook doorgaan. Hopelijk heb ik dan ook een team van meerdere getrainde vrouwelijke coaches.”

Je kan meer over Juel vinden op haar Ladyliciousness en Grounds websites.
Ladyliciousness is ook te vinden op Facebook.In the Spotlight: Juel McNeilly

Juel is specialized in life-coaching dynamic professional women. “I would love to see more women finding the courage to overcome their fears and empower themselves”. She is also guiding third culture kids in finding their own identity.

Before she started her own companies, Juel was a music photographer and later on she worked in ICT for eight years. “I fulfilled various different roles until I ended up in management. I became a certified coach and worked with people on their personal development, passions, engagement, and team dynamics. During my travels, I practiced several traditional rituals and learned different techniques focussed on women’s wellbeing. I started up my own company to work with these passions, and include more of my artwork in my life.”

Ladyliciousness
That’s when Ladyliciousness happened. “I help dynamic professional women who are feeling overwhelmed, encouraging them to explore and re-connect into themselves, so they can have everything they want in life. I urge and support women to feel amazing, creating deeper relationships with their minds, bodies, and emotions.”

“I see so many amazing, powerful, and dynamic women out there struggling. I see women ignoring their physical needs. I see women denying themselves self-love because of insecurities they carry. Insecurities created by an ideal with the perfect life, career, family, body, money and friends. I see the walls women build between each other based on fears and insecurities, instead of solidarity and sisterhood. I often see women struggling to keep up with the idea of what women are, and should be. I see women struggling to fit into a male-driven society, losing touch with their feminine energy, and the strength they have to offer.”

I want to tell these women, you are not alone. I would love to see more women finding the courage to overcome their fears; empower themselves; and develop a deeper understanding of their own minds, bodies, and emotions; to live their lives true to themselves. To create their own reality, inspiring others to do the same. There are many women out there doing it already. I want to encourage more!

Grounds
Besides Ladyliciousness Juel also set up Grounds: a consulting- and coaching company for third culture kids. “I enjoy figuring people out.” A third culture kid is a person who has spent a significant part of his or her developmental years outside their parents’ culture, or in multiple cultures. Juel is a third culture kid herself. Her background is Canadian-Trinidadian and she lived in several countries around the world. “When you ask me the question where I’m from, there isn’t a true answer. I guess that this is partially why I love understanding people.”

How her future looks like? “It looks fun and colourful. Ladyliciousness will grow, with its own shop inside of the Grounds building one day, selling all kinds of fun stuff for women and their health, evolution, sexuality, sensuality, nutrition, body, etcetera. Of course, the workshops, and Ladyliciousness program will continue, and I will have a team of trained lady coaches to properly spread it around.”

You can find more about Juel on her Ladyliciousness and Grounds websites.
Ladyliciousness is also on Facebook.

Gerelateerd

  • Nederlanders om in de gaten te houden: mede-oprichtster Thérèse van Amelsvoort van Stichting @ease

  • Boeken van powervrouwen

  • Anne Nooshin showt haar Hunkemöller swimwear-collectie

  • Deze slimme wekker zet een kopje koffie