Impact maken we samen

Sociaal ondernemend Nederland groeit, op maatschappelijk en economische waarde, zo rapporteert de Social Enterprise Monitor 2019. Sociale ondernemingen dragen jaarlijks bij aan de groei van werkgelegenheid. En de impact die ze creëren, reikt verder dan hun eigen onderneming. Steeds meer sociaal ondernemers vergroten hun impact door het beïnvloeden van anderen. Dat doen ze onder andere door andere bedrijven actief te benaderen met het aanbod kennis te delen of te lobbyen bij de overheid. Zij realiseren zich dat ze andere organisaties nodig hebben om hun impactdoelstellingen te bereiken. Impact maak je dus echt samen!

Impactgericht denken als katalysator

Naar mijn mening komt deze realisatie mede doordat meer sociaal ondernemers hun impact daadwerkelijk inzichtelijk maken, meten, aantonen en communiceren. Dat gebeurt steeds meer vanuit intrinsieke motivatie. Omdat ze ervaren dat dat proces concreet bijdraagt aan hun maatschappelijke missie, verduurzaming, aanscherping en opschaling van aanpak en organisatie. Impactgericht werken noem ik dat, omdat het meer is dan meten en evalueren alleen.

Ondernemend idealisme

Vijftien jaar geleden startte ik Evenaar & Partners vanuit de gedachte dat ondernemerschap een belangrijke rol zou kunnen spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Sociaal ondernemerschap was in Nederland destijds nog onbekend en wellicht onbemind. “Ga je de zorg in of is het idealisme naar jouw bol gestegen?” Veel van wat we ondernamen kwam voort uit improvisatie, intuïtie, gedrevenheid en serendipiteit. Opgebouwde kennis en ervaring inzetten op een wijze die de wereld een beetje mooier maakt. Dat had toen wel uitleg nodig.

Inspiratie

Met 7 Days of Inspiration laaide mijn vuur verder op, kreeg mijn missie vleugels en kwam ik in contact met gelijkgestemde pioniers. Een week lang ons land mooier maken in de breedste zin van het woord. Toen al ging het voor mij om meer dan arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen en richtten mijn diverse initiatieven zich naast innovatie in werk, op onderwijs, voedsel, energie, natuur en zorg.

Ik herinner me nog ons project Nachtrestaurant, om de bewustwording van voedselverspilling te vergroten en zo tegen te gaan. En kijk nu, acht jaar later, wat voor effecten er inmiddels bereikt zijn op dat gebied door gedreven sociaal ondernemers. Aandacht voor dit probleem en de oplossingen maken nu onderdeel uit van onze samenleving.

Onderbouwing

Als praktijkmens geloof ik in doen, ervaren en systematisch reflecteren daarop. Ik wil me behoeden voor een te dikke onderstreping van wetenschappelijk onderzoek, toch ontkom ik er niet aan. De crux zit in een samenspel tussen wetenschap en praktijk. Onderzoek, valorisatie, onderbouwingen en eensluidende definities zijn nodig. Voor de ontwikkeling van methodiek, aanpak en praktische handvatten om impact gericht werken haalbaarder, makkelijker toepasbaar en begrijpelijker te maken. Om bruggen te bouwen, samen te werken en elkaars taal te verstaan, in welk domein dan ook.

Serieuze verandering

Er zijn in de afgelopen jaren stappen gezet, voorbij hip en hype en soms toch nog niet snel genoeg. De generatie na mij gaat een serieuze mind change tegemoet. Niet enkel oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe waarden in een oude economie. We zitten in het voorportaal van de transitie van de maatschappij die in staat is zichzelf opnieuw uit te vinden. Daar lever ik samen met ons Impact-netwerk graag weer een bijdrage aan in de voorhoede.

Zij maken het verschil

Ik zie mezelf meer als een kiezeltje op een groot strand met keien en bloos als ik als impact specialist van het eerste uur wordt aangesproken. Ik merk wel dat onze aanpak blijkbaar aanslaat en goed past bij initiatiefnemers van maatschappelijke projecten en sociaal ondernemers. Dat ik de impactmakers in het veld een duwtje in de rug kan geven, is mijn bijdrage aan het verschil wat zij echt maken.

Dit artikel is geschreven door Marguerite Evenaar.

Gerelateerd

  • Modeprijs voor een Koninklijke tas van start

  • Zo herken je een nep-webshop

  • Simin Lafiti: verzuivelaar bij ’s werelds eerste drijvende zuivelboerderij in Rotterdam

  • Zara bedenkt oplossing voor lange rijen