Waarom zie of hoor je soms iets wat er helemaal niet is?

(92)