Vrouwen van Nu: al negentig jaar vrouwenvereniging voor alle generaties

Evelien ter Meulen is werkzaam als projectleider bij Vrouwen van Nu, een vereniging die tal van initiatieven heeft om vrouwen van alle generaties aan zich te binden. Hoe de vereniging al 90 jaar een succesvolle spilfunctie heeft in de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en hoe dat zijn weerslag heeft op haar leefomgeving, daarover vertelt ze in dit interview.

De behoefte van vrouwen aan sociale contacten en kennis delen is nooit veranderd. Wel is duidelijk dat jongere generaties niet perse lid van een vereniging hoeven te zijn voor hun sociale contacten. Evelien: “We zijn de tijd voorbij dat alleen vrouwen op het platteland zich aansluiten bij een sociaal netwerk. We doen regelmatig onderzoek hoe we ook vrouwen van jongere generaties bij onze netwerken en platforms kunnen betrekken. Verleden jaar zijn we een netwerkpilot gestart in Utrecht, waar een hele gemêleerde groep vrouwen op afkwam, in de leeftijd van 20 tot 80 jaar. Deze vrouwen gaven aan dat het leren van andere generaties iets is waar behoefte aan is. Waar ouderen wijsheid en ervaring meebrengen, vullen jongere generaties thema’s aan met hun actuele kennis.”

Voor elk netwerk dat wordt opgestart zoekt Vrouwen van Nu daar de best passende samenwerkingspartner bij. “In 2021 willen we samen met AM | Talent (Ambitieuze Meisjes), met 40.000 leden dé community voor jong vrouwelijk talent, minimaal drie netwerkbijeenkomsten organiseren. Voor deze bijeenkomsten nodigen we vrouwen, ook buiten de vereniging uit om deel te nemen.”

Kloof dichten

Naast het initiëren van netwerken, staan er ook concrete ontwikkelingen voor een aantal platforms op het programma, waar onder een voedselplatform. Evelien: “Doordat er veel onduidelijkheid is omtrent voedsel en een deel van onze leden een agrarische achtergrond heeft, zetten we dit voedselplatform op. We willen de kloof dichten tussen boeren en burgers, producenten en consumenten. Door het échte verhaal over voedsel te gaan delen. Dit gaan we doen door verschillende partijen aan tafel te zetten en een discussie op gang te brengen, om te komen tot een gezamenlijke waarheid.” Voor dit voedselplatform is er een samenwerking met o.a. LTO Vrouw in Bedrijf, de Streekboer en het Voedingscentrum.

“Voor de eerste bijeenkomst op 25 maart 2021 hebben van de genodigden uit de Agri en Foodsector al een aantal partijen toegezegd te zullen deelnemen zoals de Universiteit van Wageningen, Agriterra en verschillende educatieve instellingen.” Door verschillende partijen, met verschillende belangen aan tafel te zetten, wil Vrouwen van Nu een open discussie laten ontstaan, waarbij zij zelf als onpartijdige partij de discussie zal leiden. Onderwerpen die aan bod zullen komen op de startbijeenkomsten zijn uiteenlopend van de Schijf van Vijf anno 2021, kopen met een goed geweten tot aan duurzame landbouw.

Vrouwenkracht over de grens

De missie van vrouwen van Nu luidt: met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken. Dat doet zij niet alleen met lokale projecten maar ook internationaal. “Belangrijk voor de vereniging in zijn geheel is, om niet alleen onze kennis hier met elkaar te delen, maar ook te delen met vrouwen in landen waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Met name vrouwen in door mannen gedomineerde samenlevingen. Bijvoorbeeld in Wit-Rusland waar we momenteel het contact weer aan het oppakken zijn met de vrouwen die wij hebben geholpen om een vrouwenorganisatie op te zetten. Of in Peru waar vrouwen inzicht kregen hoe ze het geld uit een microkrediet efficiënt konden besteden voor hun caviafokkerijen. Met de uitkomst dat de fokkerijen meer inkomsten genereren, zij meer kunnen investeren in hun eigen dorp, de kinderen betere kleren dragen en tegelijkertijd hun hele leefomgeving te versterken. Hoe mooi is dat?”

Al 90 jaar zet Vrouwen van Nu zich in om de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen nationaal en internationaal te stimuleren door vrouwen individueel en daarmee ook haar directe leefomgeving te versterken. Om zo met vrouwenkracht de wereld beter te maken. Wil je lid worden, meer informatie of actief deelnemen aan een van de initiatieven van Vrouwen van Nu, stuur dan een mail aan evelien@vrouwenvannu.nl

Gerelateerd

  • Werkend Nederland viert de kracht van diversiteit

  • In de spotlight: Chantal Engelen en Lisanne van Zwol

  • Zo creëer je een perfecte CV

  • In de spotlight: Vivienne Westerhoud van Mamas en Haar eigen zaak!