‘Nederlanders, vul de enquête over de VN in’

Al ruim een miljoen mensen over de hele wereld hebben een speciale enquête ingevuld van de Verenigde Naties, over de Verenigde Naties. Maar in Nederland is er nog weinig aandacht voor. Op een symposium ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN is opgeroepen om de vragenlijst alsnog in te vullen, zodat ook Nederlanders hun zegje over hun toekomstwensen en -visie kunnen doen.

De oproep komt van Simone Filippini, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). De VN bestaan zaterdag 24 oktober 75 jaar. De NVVN werkt aan “het draagvlak voor internationale samenwerking en stimuleert een constructief-kritisch debat over verbetering en versterking van de Verenigde Naties”, zo vermeldt de website.

De wereldwijde enquête loopt al een tijdje en gaat door tot eind van het jaar. Tussentijdse resultaten geven aan dat ondanks verschil in achtergrond, geloof en cultuur de meeste mensen vrijwel dezelfde prioriteiten hebben. Ze willen goede gezondheidszorg, goed onderwijs, economische vooruitgang voor iedereen, oog voor klimaatverandering en dat landen samenwerken om conflicten te voorkomen.

De bijeenkomst in Slot Loevestein is ook de officiële aftrap van de landelijke opening voor het vieren van 75 jaar VN. Het kasteel wordt in VN-blauwe kleuren uitgelicht, en later deze week volgen veel andere monumentale panden, bruggen, torens, fonteinen en standbeelden in het land, zoals de molens van Kinderdijk en het EYE Filmmuseum in Amsterdam. De verlichting gaat vanaf maandagavond aan, ook als teken van hoop en bemoediging.

De VN is een mondiale organisatie van overheden, opgericht in 1945 door 51 landen en inmiddels zijn 193 landen lid. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN.

Gerelateerd

  • In de spotlight: fotografe Marijke Trienekens

  • Op de wishlist: hier shoppen de modemeisjes van FashionWeek

  • (N)ooit gedacht om in tech te gaan werken?

  • Zo zien auto’s eruit als kinderen ze ontwerpen