Jamila Aanzi als vrouwenvertegenwoordiger naar de VN

Jamila Aanzi gaat in 2017 als vrouwenvertegenwoordiger de Verenigde Naties (VN) toespreken. Het thema van haar voordracht is de positie van vrouwen in een wereld waarin arbeid en arbeidsomstandigheden sterk veranderen. “Als we in Nederland zo doorgaan wordt verwacht dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen pas in het jaar 2133 zal zijn opgeheven.”

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Jamila Aanzi voorgedragen om een voordracht te houden. Ze zal als vrouwenvertegenwoordiger in oktober 2017 deel uitmaken van de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. Zij spreekt daar namens Nederlandse vrouwen de regeringsleiders van de VN lidstaten toe over noodzakelijke verbeteringen voor de positie van vrouwen wereldwijd.

Jamila Aanzi koppelt het thema aan haar ervaring en achtergrond. Ze is een gedreven pleitbezorger voor de rechten van (jonge) vrouwen. Jamila brengt een relevant netwerk en internationale ervaring mee. Ze heeft een hbo-studie bedrijfseconomie en een wo-studie beleid communicatie en organisatie gevolgd. Momenteel is ze actief als lid van een denktank van een onafhankelijk vermogensfonds dat de vraag centraal stelt hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Ook is ze internationaal trainer van politieke partijen en ervaren in het voeren van campagnes. Vanuit verschillende bestuursfuncties deed ze ervaring op, waaronder als vicevoorzitter van FNV Jong.

“Vrouwen uit alle lagen van de samenleving spreken”

Voor de voorbereiding van haar statement in oktober in New York gaat Jamila Aanzi in 2017 actief op pad: ze gaat gesprekken voeren met vrouwenorganisaties, vrouwen zelf, maar ook mannen, Europese en internationale politici en organisaties, werkbezoeken afleggen, en debatten stimuleren. Jamila: “Door de diversiteit die mijn netwerk met zich meebrengt, ben ik in staat om vrouwen uit alle lagen van de samenleving te spreken, arm en rijk, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, met of zonder werk, in Nederland geboren of elders op de wereld. Ik wil ze spreken om over een jaar de stem van de Nederlandse vrouw een inclusieve stem te laten zijn.”

“De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen tien jaar met slechts vier procent afgenomen. Vrouwen verdienen nu ongeveer wat mannen in 2006 verdienden. Als we in Nederland in dit tempo doorgaan wordt verwacht dat in het jaar 2133 de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal zijn opgeheven. 2133?!? Dit mogen wij niet normaal vinden.”

“Met mannen in gesprek”

“Dat moet toch veel sneller kunnen dan 117 jaar. Hoe? Dat wil ik als VN-vrouwenvertegenwoordiger gaan onderzoeken. Door met vrouwen in gesprek te gaan, maar ook met mannen. Want mannen hebben het nog steeds vaker voor het zeggen dan vrouwen, in het bedrijfsleven, in de politiek en op het internationale toneel. Terwijl diversiteit loont.”

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1945 maakt ieder jaar een vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie die aanwezig is bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland is hiermee uniek en leidend in de wereld. De vrouwenvertegenwoordiger van de VN wordt van oudsher geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad.

Gerelateerd

  • 25e Fashionweek in teken van jong talent

  • Vergroot deo met aluminium het risico op borstkanker?

  • Modeprijs voor een Koninklijke tas van start

  • In de spotlight: online business partner en podcastmaker Deborah de Poorter