Een vijfde van jongeren had vorig jaar geregeld werkstress

image

Iets meer dan een vijfde van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar had vorig jaar geregeld of vaak stress over hun werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat opmerkt dat vrouwen (23 procent) iets vaker aangaven stress te hebben dan mannen (18 procent).

De stress was groter bij jongvolwassenen, de groep tussen 18 en 25 jaar, dan bij tieners. Van die groep in de leeftijd van 15 tot 18 jaar gaf 9 procent aan geregeld of vaak stress te hebben die samenhangt met hun werk. Bij de jongvolwassenen is dat 24 procent. Ook is er een groot verschil tussen jongeren die alleen een bijbaan hebben, waar 11 procent geregeld of vaak stress ervoer, en jongeren voor wie hun werk geen bijbaan is.

Bij die laatste categorie geeft haast een derde aan werkstress te voelen. Bij zelfstandigen en freelancers ligt dit met haast 45 procent nog hoger.

Veel van de stress wordt veroorzaakt doordat jongeren zichzelf te veel druk opleggen. Ook de angst om fouten te maken en een hoge werkdruk door te veel of te moeilijk werk worden vaak als oorzaak genoemd. De coronacrisis zorgde daarnaast bij een kwart van de jongeren voor meer werkstress.

Van alle jongeren werkt 71,7 procent, becijferde het statistiekbureau. Voor de coronacrisis in 2019 was dat nog 72,8 procent, maar jongeren werden door sluitingen van bedrijven ook hard getroffen. In 2020 werkte nog maar 69,6 procent. De laatste maandcijfers duiden er volgens het CBS op dat de arbeidsparticipatie van jongeren weer volledig op het niveau van voor de crisis is.

Gerelateerd

  • Slechts een eerste stap naar meer diversiteit was de conclusie van het vrouwenquotum debat

  • Wendeline Sassen

  • Kinderen kunnen hun eigen outfit ontwerpen

  • In de spotlight: Juel McNeilly