5000 mensen geëvacueerd uit sloppenwijken Damascus

(39)